!Yaygın mesnet türlerinin ötesine geçerek, her yapıya göre uyarlanmış özel ve bireysel mühendislik çözümleri tasarlayıp sunuyoruz.

Küresel Çekme Kuvveti Mesnetleri

MAURER Küresel Çekme Kuvveti Mesnetleri, düşey basınç ve çekme kuvvetlerinin gevşeme olmadan ve hem dönme hem de yer değiştirme hareketleriyle birlikte aktarılmasına ve desteklenmesine imkân tanır. SLS durumunda çekme kuvvetleri, dönme hareketleriyle birlikte de oluşabilir. MAURER Küresel Çekme Kuvveti Mesnetleri, özellikle çok değişken yük ve deformasyonlara sahip karmaşık yapılar için uygundur (örneğin demiryolu köprüleri). Alternatif olarak, tüm mesnetlerimiz çekme kuvvetlerine karşı basit yan kelepçelerle de donatılabilir.

Salınım Yapan Kayıcı Mesnetler

MSM® içeren MAURER Salınım Yapan Kayıcı Mesnetler, esas olarak binalarda kullanılır. MSM® ve paslanmaz çeliğin kayma açısından eşleşmesi, salınma ve kayma hareketlerinin sönümlenmesini sağlar. Baskı olan yerlerdeki yüksek sönümleme kapasitesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan kompakt kayma yüzeyi boyutları, alt yapılarda yaygın olarak meydana gelen sürekli veya değişken, bükülmelerin kayma malzemesinde nispeten küçük deformasyonlar oluşarak sönümlenmesine imkân tanır.

Kesme Dişleri

EN 1337-8 ile uyumlu olan MAURER Kesme Dişleri, yatay kuvvetlerin aktarılmasını sağlar ve dönme hareketleri ile gerektiğinde yer değiştirmelerine uyum sağlar.

Küresel Segment Mesnetleri

MAURER MSM®/MSA® Küresel Segment Mesnetleri, yapı ile ilgili zaman alan hesaplamaların yeniden yapılmasına gerek kalmadan ve yapıyı etkilemeden, rulmanlı mesnetlerin değiştirilmesine olanak tanıyan geliştirilmiş küresel mesnetlerdir. Rulmanlı mesnetlerin değişimi bu sayede çok daha düşük maliyetle gerçekleştirilir. Böylece yapı, çok az bir eforla son teknolojik mesnetlerle donatılabilir.

Yük Ölçümü Yapan Mesnetler

Yük değişikliklerini ölçebilmek için, mesnetlerimiz yükü sürekli olarak izleyen sensörlerle donatılabilir. MAURER Yük Ölçümlü Mesnetleri; pot mesnetleri, elastomerik mesnetler ve küresel mesnetler şeklinde mevcuttur.

Noktasal ve Lineer Salınım Yapan Mesnetler

Günümüzde konvansiyonel Noktasal ve Lineer Salınım Yapan Mesnetler, sadece istisnai durumlarda köprü yapımı için kullanılır (örneğin bakım çalışmaları için, mimari olarak gelişmiş binalarda ve zaman zaman çelik üretiminde). MAURER Noktasal  ve Lineer Salınım Yapan Mesnetler, EN 1337-6 uyarınca CE işaretli yapısal çelik kalitesinde sunulmaktadır.

Rulmanlı Mesnetler

Günümüzde rulmanlı mesnetler sadece istisnai durumlarda, örneğin bakım çalışmalarında, kullanılır, çünkü bu mesnetler sadece tek bir eksen etrafında dönebilmektedir. MAURER Rulmanlı Mesnetler, EN 1337-4'e göre CE işaretli yapısal çelikle veya DIBt'in Genel Teknik Şartnamesine göre (Deutsches Institut für Bautechnik) kaplamalı ve kaynaklı dış yüzeye sahip kompakt tasarımla mevcuttur.

Özel İtme-Sürme Mesnetleri

MAURER Özel İtme-Sürme Mesnetleri, özel MSM® kayma malzemesi sayesinde sürtünmenin önemli ölçüde azaltılmasını sağlar ve itme-sürme mekanizmasına doğrudan bağlanabilir.

Silindirik Mesnetler

DIBt'nin Genel Teknik Şartnamesine göre tasarlanan MAURER MSM® Silindirik Mesnetler, esas olarak rulmanlı mesnetlerin değiştirilmesinde kullanılır. Bu durumda, kayma yüzeyinin altında ve üstünde olan MSM® Silindirik Mesnetler, değiştirilmesi öngörülen rulmanlı mesnetlerle aynı işlevi görür. MSM® kayma malzememiz bu mesnetlerde kullanıldığında, modern kayma mesnetlerinin tüm avantajları burada da geçerli olmaktadır.

Merkez İletişim

MAURER SE
Frankfurter Ring 193
80807 Münih
Almanya
Telefon +49. 89. 32394-0
E-posta