Sismik Derzler

MAURER Sismik Derzleri, ya modüler lamel sistemleri ya da özel bir Sigorta Kutusu Sistemi (önceden belirlenmiş kırılma noktası cihazı) kullanarak, sismik kaynaklı yer değiştirmelere uyum sağlar. Hasarlar bu iki sistemin sayesinde önlenebilir veya hasarların etkisi sınırlandırılabilir. Deprem sırasında ve sonrasında yolların elverişli ve kullanılabilir olmasını sağlar.

  • Depremin hemen ardından genleşme derzinin üzerinden geçilmesi sağlar.
  • Hasarların sınırlandırılması veya hiç oluşmaması sağlanır
  • Sigorta Kutusu Sistemi, genleşme derzinin daha uygun maliyetli bir şekilde tasarlanmasını sağlar
  • Gerekirse, genleşme derzinde hasar oluşmaması da sağlanabilir. Her türlü hizmete ve deprem hareketlerine uyum sağlar.

Modüler Derzler İçin Sigorta Kutusu

Entegre Sigorta Kutulu döner kiriş sayesinde genleşme derzleri, servis yüküyle ilişkili tüm yer değiştirmelere uyum sağlar (ancak tüm sismik yer değiştirmelere uyum sağlanmaz). Sismik kapanma hareketlerinin döner kirişin yer değiştirme kapasitesini aşması durumunda, MAURER Sigorta Kutusu Sistemi devreye girer. Döner kiriş, Sigorta Kutusunun tasarımına göre belirlenmiş bir aralıkta dikey veya yatay olarak hareket eder. Depremlerin neden olduğu açılma hareketlerinde, Sigorta Kutusu genleşme derzinin köprü boşluğuna düşmesini önler. Deprem geçtikten sonra genleşme derzi ile yolun hızlı ve kolayca onarılması mümkündür.

DS Tipi Döner Kirişli Genleşme Derzleri

MAURER DS Tiği Döner Kirişli Genleşme Derzleri, tüm sismik genleşme derzleri için kullanılan yapım/inşaat platformudur. Yapılarda oluşan hasarları sınırlamak veya bunları tamamen önlemek amacıyla DS Tipi Döner Kirişli Genleşme Derzi, rastgele bir yatay yönde ±3 m ve üzeri düzeylerde gerçekleşen projeye özgü sismik yer değiştirmelere göre ayarlanır (örneğin Charilaos-Trikoupis Köprüsü, 5 m uzunlamasına ve ± 1,2 m enlemesine).