Demiryolu Genleşme Derzleri

Demiryolu köprülerinde karşılaşılan zorluklar, yolların geçtiği köprülerde karşılaşılan zorluklara kıyasla büyük ölçüde farklıdır. Demiryolları köprülerinin taşıdığı trafik yükü daha fazla olup, ölü ağırlık ile trafik yükü arasındaki oranları, yol köprülerinde görülen orandan farklıdır.

MAURER Demiryolu Genleşme Derzleri, Deutsche Bahn AG kurumu tarafından onaylanmıştır.

  • Boyuna profiller ve enine profiller arasında su geçirmez bağlantı

Mat Genleşme Derzleri (tek contalı)

130 mm'den küçük hareketler için mat genleşme derzleri (tek contalı)

Mat genleşme derzleri (tek contalı), çelik bir alt yapıya alüminyum sıkıştırma profilleri vasıtasıyla sabitlenen elastomerik profilden oluşur. Bu tip genleşme derzi, balast yatağının altına monte edilir.

Mat Genleşme Derzleri (çok contalı)

260 mm'den küçük hareketler için mat genleşme derzleri (çok contalı)

Bu sistem, daha yüksek hareket kapasitesi sağlayan iki adet tek contalı mat genleşme derzinin takım olarak düzenlenmesiyle elde edilir.

Kılavuzlu Çapraz Bağlantı

1600 mm'den küçük hareketler için kılavuzlu çapraz bağlantı

Demiryolu köprülerinde üst yapı ile köprü ayağı arasında meydana gelen hareketler, ek gerilime ve ankraj üzerinde ilave yüke yol açar. Kılavuzlu çapraz bağlantı ile, bir yandan çapraz bağlama aralığının izin verilen değeri aşmamasını sağlayan, diğer yandan da muhtemel yapısal hareketlere (yer değiştirme, burulma ve bükülmelere), yapılar üzerinde herhangi bir zarar oluşmadan uyum sağlayabilen bir köprüleme sistemi geliştirilmiştir. “Kontrol prensipli döner mafsallar”, diğer bir deyişle yol köprülerine göre tasarlanmış ve kendini kanıtlamış elastik kuvvet kontrolü sistemlerini, başarılı bir şekilde demiryolu trafiğinin tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde geliştirdik. Kılavuzlu çapraz bağlantı yerinde hazırlanan oyuğa hizalanır ve kalıplama yapılarak tek parça halinde yapıya bağlanır.

Avantajları:

  • 1600 mm'ye kadar genleşme yolları, 250 kN aks yükleri ve 300 km/s hıza kadar standart tasarım
  • Dayanıklı, kısıtlama kuvvetleri içermez ve su geçirmez
  • Burulmalara uyumlu ve kaldırma kuvvetlerine karşı dayanıklı
  • Benzersiz seyahat konforu
  • Güvenli konumlandırma ile kolay montaj
  • Kolay muayene ve bakım