HİZMET

MAURER, bina, köprü ve makine inşaatı alanlarında kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Projeniz için inşaat dinamiği analizleri, inşaat hizmetleri, yapısal bileşen denetimi, montaj denetimi ve bakım hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca, inşaat projeniz için size önerilerde bulunup taslak planlar da hazırlarız.

İnşaat Dinamik Analizleri

İnşaat dinamiği analizleri, inşaat sanayisine yönelik bir hizmettir. Örneğin, MAURER uzmanları yapısal bir bileşenin veya tüm yapının performansını normal ve maksimum yük altında inceleyebilirler. Böylece tasarım ve inşaatın ilgili gereklilikleri sağlayıp sağlamadığı belirlenebilir.

İş ortağımızla birlikte rüzgâr simülasyonları sunuyoruz. Müşterilerimize inşaat projeleri için en uygun şekil ve yapıyı bulmalarına yardımcı oluyoruz.

 


Sismik Analizler

Doğrusal (veya modal) analiz, deprem etkilerinin (kuvvetlerin, deformasyonların, vs.) değerlendirilmesi için en yaygın olarak uygulanan yöntemdir. Bu analizlerdeki sismik girdi, “elastik tepki spektrumu”dur. Ancak bu işlemi sadece birtakım koşulların yerine getirilmesi durumunda uygulayabiliriz. Bu koşullar arasında en önemlisi, etkin sönümleme oranının % 30'dan az olmasıdır. Doğrusal analizin en büyük dezavantajlarından birisi de, izolasyon sisteminin yeterli bir Yeniden Merkezleme özelliğine sahip olup olmadığını kontrol etme ve doğrulama konusundaki yetersizliğidir.

Doğrusal olmayan (zaman tanım alanı) analizleriyle, tüm lokal koşulları göz önüne alarak yapısal koruma sistemini daha iyi bir şekilde doğrulayabilir ve optimize edebiliriz. Sismik girdi, bir dizi yer hareketi zamanından-geçmişlerinden oluşur (ivmeölçerle belirlenen). Doğrusal olmayan analizleri yapabilmek için aşağıdaki veriler gereklidir:
 

 • Yapısal veriler
 • Deprem verileri
   

MAURER Doğrusal Olmayan Yapısal Analizin avantajları
 

 • Burulma etkileri dahil olmak üzere, yapısal yer değiştirmelerin doğru ve hassas bir şekilde belirlenmesi.
 • Öğeleri ve yapıyı bir bütün olarak etkileyen tepki kuvvetlerinin doğru hesaplanması.
 • Sismik koruma sisteminin, verimlilik ve ekonomi açısından optimizasyonu.
 • Çelik ve beton açısından daha az güçlendirme yapılması ve tasarrufa dayanan, önemli düzeyde yapısal maliyet tasarruflarının değerlendirilmesi.
 • Yapı ve sismik cihazlardaki gerçek güvenlik marjlarının doğru ve hassas bir şekilde değerlendirilmesi.
 • Tasarımcı analizinin MAURER sonuçlarıyla karşılaştırılması yoluyla onaylanması.
 • İzolasyon sisteminin Yeniden Merkezleme kabiliyetinin hassas bir şekilde değerlendirmesi

Danışmanlık ve Tasarım Planlama

MAURER, halihazırda tasarım aşamasında olan bir bina için kapsamlı danışmanlık hizmetlerini öne çıkarmaktadır.

Ayarlı Kütle Damperleri

Aşağıdaki konularda danışmanlık sunulmaktadır:
 

 • Kullanılması gereken optimal kütle damperi türü
 • Gereken asgari kütle oranı
 • İlgili yapısal bağlantıların planlanması

Rüzgar veya sismik uyarma ile doğrusal olmayan, zamana dayalı simülasyon

 • Rüzgâr ve depremlerle verilen uyarma kuvvetleri için değerlendirilen kütle damper tipinin modele dayalı tasarımı
 • Yapıda titreşim sönümlenmesinin tüm frekans aralığında ilgili kütle damperi türü kullanılarak hesaplanması ve bu sönümlemenin yapının maksimum tolere edilebilir ivmelenmesi veya yer değiştirmesi ile karşılaştırılması

Kütle damperlerinin montajı, nihai fonksiyon kontrolü için serbest titreşim testi

Yapısal Bileşen Muayenesi

Malzemelerin ve yapısal bileşenlerin muayenesi, üretilen elemanların müşteriye teslim edilmeden önce işlev ve hassasiyet açısından incelenmesi için önemli bir adımdır. Bu işlem ayrıca tedarik edilen bileşenlerin ön denetimini de kapsar. Yeni geliştirilen bileşenlerde dahi, pek çok durumda gerekli parametrelere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için incelemeler yapılması gerekir.

Kurulumun Gözetimi

Teçhizatların onaylanmasına ilişkin prosedürler ve ZTV ING'ye göre, Almanya'da belli bir tipteki mesnetin ilk montaj işlemlerinde ve DB projeleri için herhangi bir mesnetin montajında, 804 no.lu kılavuz uyarınca üreticiden bir uzmanın da sahada bulunması gerekmektedir. MAURER mühendisi; mesnetlerin sahaya profesyonel bir şekilde taşınmasını, mesnetlerin montaj konumuna doğru bir şekilde kaldırılıp taşınmasını, yatay hizalama işlemini ve mesnetin doğru şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını denetler. Genleşme derzleri ile ilgili olarak ZTV ING, kurulumun üreticiden gelen deneyimli uzmanlar tarafından rehberlik edilerek gerçekleştirilmesi şartını koşar (§5.1 (1)).

Yapım Hizmetler

MAURER, tüm ürünleri için yapım hizmetler de sunmaktadır. Örneğin, genleşme derzlerinin (kutu içinde kutu tipi derzlerin) yeniden inşası için gerekli beton, sızdırmazlık ve asfalt işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Kapsamlı hizmetlerin tamamı, tek bir kaynaktan sağlanır.

Muayene ve Bakım

Kurulan ürünlerimizin düzenli olarak incelenmesi, çoğu hallerde hasarların erken bir aşamada tespit edilmesine imkân tanıyarak hizmet ömrünü uzatır. MAURER ekibi, olası güçlendirme ihtiyaçlarını zamanında tespit edebilmek ve bakım çalışmalarını uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla bu tür çalışmalarda uzmanlaşmıştır.

Donanımın İyileştirilmesi

Çoğu MAURER ürünü genel olarak her gün en zor iş ve çalışmaları üstlenmelerine rağmen uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. Hizmet yelpazemiz iyileştirme konusunda aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:

 • Köprü iyileştirme alanında denetimler, projelendirme ve kapsamlı hizmetler
 • Köprü mesneti ve yoldaki her türlü genleşme derzi için bakım çalışmaları
 • Köprülerin kaldırılması ve yerlerinin değiştirilmesi, ayrıca yapısal bileşenlerin bir bütün olarak değiştirilmesi

Eğitim

MAURER ekibi müşterilerimize hem kendi tesislerimizde hem de müşterilerimizin tesislerinde veya doğrudan inşaat sahalarında farklı konulara ilişkin eğitimler vermektedir (ürün eğitimi, kurulum eğitimi, vs.). Atölyeler kalifiye ve deneyimli danışmanlar tarafından yürütülmektedir.