Damperler

MAURER damperleri, dağıtma olarak adlandırılan bir süreçle kinetik enerjiyi termal enerjiye dönüştürür. Damperler yapıya sismik etkiler tarafından aktarılan enerjiyi sürekli ve spesifik bir şekilde azaltarak, yatay ivmelenme ve harekete bağlı olarak meydana gelen hasarı önler. Bu amaçla farklı malzeme ve sıvıların sönümleme özellikleri kullanılır. Genel olarak deformasyon ve hıza bağlı sistemler ile adaptif sistemler tercih edilir.

Hidrolik Damperler: MHD

MAURER Hidrolik Damperlerin Temel Özellikleri:

 

 • Aşınma ve yorgunluğa engel olan üçlü conta kılavuz sistemi sayesinde sızdırma etkisi yoktur.
 • Özel valf sistemine sahip etkili bir kuvvet sınırlama işlevi, cihazın ve yapının korunmasını sağlar.
 • 0.04 ile 1.0 arasındaki sönüm endeksleri üsleriyle sistem içinde daha az yer değiştirme ve kuvvet meydana gelir.
 • Hidrolik yağın düşük sıkıştırılabilirliği sayesinde, yüksek sertlikten kaynaklanan kuvvetlerin 1 ila 3 mm ‘den fazla yer değiştirmeye sebep olması durumunda sistem derhal kilitlenir.
 • Her iklim bölgesinde optimum performans sunar. Fonksiyonel özellikler, -40 - +40°C sıcaklık aralığında sıcaklıktan neredeyse tamamen bağımsızdır.
 • Bakım gerektirmeyen CE işaretli optimize edilmiş tasarım.
 • MHD önceden gerilmediği ve basınç altında olmadığından, MHD’den dinlenme durumundayken uzun vadede sızıntı olmaz.
 • MAURER, özellikle köprü eğik askıları ve ayarlanmış kütle damperlerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yarı aktif damperler sağlayabilir.

Yarı Aktif damperler:

MAURER Yarı Aktif Damperleri, viskozitesi elektronik olarak ayarlanabilir bir manyetik alanla kontrol edilen manyetoreolojik bir sıvı ile donatılmıştır. Böylece damperin sönümleme davranışı, en kısa tepki süresini ve en düşük enerji tüketimini hedefleyerek, bireysel olarak önceden belirlenmiş algoritmalara göre sürekli olarak değiştirilebilir. Bu sayede deformasyonlar ve mesnet kuvvetleri optimize edilebilir.

Çelik Histerezis Damperleri: MSHD

Çeliğin kalıcı deformasyonu, hem ekonomik hem de teknik açıdan enerji dağıtımı için en etkili yöntemlerden birisidir. 1970'lerde, sismik enerjinin büyük parçalarını dağıtmak için yapılarda çelik histerezis damperleri kullanma fikri doğdu. Çelikten imal edilen yayıcılar, çok farklı varyasyonlarda tasarlanmış ve üretilmiştir. Güçlü yönleri ise yüksek güvenilirlikleri, sıcaklıktan ve uygulanan hızdan bağımsız olan işlevsellikleri, yaşlanmaya karşı yüksek dirençleri, bakım gerektirmemeleri ve sınırlı maliyetleridir. Bunun yanında, en önemli dezavantajları ise özellikle yüksek sismik aktiviteye sahip bölgelerde inşa edilen köprü yapılarında olduğu gibi, yapılarda meydana gelen yüksek yer değiştirmeleri idare etme kabiliyetlerinin sınırlı olmasıdır. MAURER bu sorunu çözmek için iki tür çelik histerezis damperi geliştirip test etti. Enerji dağıtımı, histerezis elemanlarına eksenel hareket ve burulma olmak üzere iki farklı hareket uygulayarak sağlanır.

MANTIS®

MANTIS®, küçük ila orta geniş açıklığa sahip köprülerin sismik korumasına yönelik oldukça etkili ve dayanıklı bir uzun piston yoluna sahip histeretik sönümleyicidir. Cihaz, esnek ve dayanıklı performans sağlayan yaşlanmaz ve aşınmaz bileşenlerden yapılmış olan bir çift doğrusal histeretik sönümleyicidir. Optimal hale getirilmiş olan şekli ve yüksek enerji dağıtma kapasitesi sayesinde, çekme/sıkıştırma yükleri altında mükemmel simetrik bir kuvvet-deplasman tepkisi elde edilir.

MANTIS®’in önemli faydaları

 • Yüksek verimlilik ve performans güvenilirliği sayesinde deplasmanın mükemmel derecede azaltılması,
 • başka bir ifadeyle büyük enerji dağıtma kapasitesi
 • Bakım gerektirmeksizin 100 yılı aşan uzun hizmet ömrü
 • 2-4 arasındaki beklenen en şiddetli deprem olaylarına hasar veya bozulma olmadan uyum sağlanabildiğinden şok sonrası işlevsellik sağlanır
 • Sıkıştırma ve çekme yükü altında etkili, sorunsuz ve mükemmel şekilde simetrik sismik performans
 • Kolay analiz için uygun basit çift doğrusal model
 • Deprem olaylarından sonra kolay görsel muayene ve fonksiyon kontrolü
 • Talep üzerine CE işareti ve sertifikası

 


SHARK®

SHARK® Sönümleyici, mutlak yapısal güvenlik sağlayabilen ve olası deprem kaynaklı hasarları önleyebilen yenilikçi bir enerji dağıtma cihazıdır. Cihaz çelikten yapılmıştır ve yenilikçi patentli tasarımı sayesinde basit ancak son derece verimli bir enerji emici üründür. SHARK® sönümleyici, oldukça etkili bir çift doğrusal histeretik cihaz olarak çalışır. Enerji dağıtımı, dağıtıcı çekirdeğin boş bölümünün dört yüzüne yönlendirilmiş bir dizi histeretik lamel tarafından sağlanır. Şiddetli nihai limit durumu (ULS) depremleri için tasarlanan sönümleyici, güvenilir ve kararlı bir tepki sunar.

SHARK®’ın önemli faydaları

 •  
 •  
 • Tek bir malzeme kullanmanın getirdiği basitlik sayesinde düzenli bakım gerektirmez ve yüksek güvenilirlik sağlar
 • Bina yapısal sistemi ile benzer hizmet ömrüne sahiptir
 • 3-4 arasındaki beklenen en şiddetli deprem olaylarına herhangi bir bozulma olmadan kararlı tepki verir
 • Histeretik lamellerin paralel yerleşimi sayesinde fazladan güvenlik seviyesi sağlar
 • Analiz için uygun basit çift doğrusal model
 • Kompakt boyut
 • Yangın veya diğer öngörülemeyen olaylardan sonra gerektiğinde kolay görsel muayene ve değiştirme
 • Rüzgar ve diğer servis yüklerine karşı yüksek yorgunluk mukavemeti
 • Avrupa Standardı EN15129’a veya istek üzerine diğer Standartlara uygun tasarım
 •  
 •