Ürünlerimizin üretimi ve işlenmesiyle ilgili kalite, çevresel uyumluluk ve güvenliğe dair çok sayıdaki gereklilikler, MAURER'in girişimcilik faaliyetlerinin önemli yapı taşlarından birisini teşkil eder.

Kalite politikası

Ürünlerimizin kalitesi ve güvenilirliği, diğer üstün özelliklerinin yanı sıra başarımızın temelini teşkil eder.  Ekonomik unsurların yanı sıra, müşterilerimizin satın alma kararlarını etkileyen önemli kriterlerin başında kalite ve güvenilirlik gelir.

 

Bağımsız ve sorumlu bir şekilde davranarak her çalışanımız, sunduğumuz hizmetlere ilişkin müşteri memnuniyetinin korunmasına katkıda bulunur. Müşteri memnuniyetinin korunması özellikle şunları kapsar:

 • En yüksek kalite standartlarına göre ürün imalatı
 • Müşteri yararı yüksek hizmetlerin gerçekleştirilmesi
 • Tüm müşteri ilişkilerinde profesyonellik ve bağlılık

 

Kalite politikamızı, aşağıdaki önlemler doğrultusunda uyguluyoruz:

 • Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını kapsayan kalite kontrol yaklaşımı
 • Kalıcı değerlendirme ve kalite ölçümü
 • Kalite amaçlarının tanımı ve iyileştirme tedbirleri
 • Yönetimin gerçekleştirdiği incelemeler yoluyla başarıların analizi
 • Çalışanların kalite yöntemleri ve araçları konusunda eğitimi
 • Müşteri anketleri aracılığıyla müşteri memnuniyetinin belirlenmesi
 • Rol model işlevlerini yerine getiren yöneticiler

Çevre politikası

Ürünlerimiz, süreçlerimiz ve çevreyi korumaya yönelik tedbirlerimiz, güncel yöntemler ve önlemler kullanılarak sürekli iyileştirilmektedir. Bu durum özellikle ürünlerimizin uzun ömürlü ve güvenilir olmasının sağlanması açısından geçerlidir, ki bu kaynak verimliliğine önemli katkı sağlar.

 

Ayrıca üretimle ilgili olarak malzeme, enerji, yardımcı malzeme ve işletme malzemelerinin kullanımının, kaynak en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesine özen gösteriyoruz. Fabrika ve binaların altyapısına büyük yatırımlar yaparak, enerji talebini asgari düzeye indirmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunuyoruz.

 

Ayrıca aşağıdaki hususlara büyük özen gösteriyoruz:

 • İlgili çevre mevzuatına uyum gösteriyoruz.
 • Yenilikçilik gücümüzü ve sürekli iyileştirmeye yönelik çabalarımızı, yeni çevre gereksinimlerini karşılayacak şekilde yoğunlaştırıyoruz

Güvenliği ve Sağlık Politikası

MAURER Grubunun hedeflerinden birisi de, tüm çalışanlarına işlerini mümkün olan en az fiziksel ve psikolojik etkiyle yerine getirmelerine imkân tanıyacak çalışma koşullarını sağlamaktadır. Bu koşulları sağlarken de çalışanlarımızdan, şirket kural ve prosedürlerine uymaları ve riayet etmeleri beklenmektedir.

 

Her şeyden önce tüm çalışanlar kendi sağlığından sorumludur. Daha ayrıntılı olarak belirtmek gerekirse, firma olarak şu hususları taahhüt ediyoruz:

 • Tüm sorumlu çalışanların, üstlendikleri görevlerden bağımsız bir şekilde, meslektaşları veya diğer çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını koruyacak veya gerekirse geliştirecek şekilde hareket etmelerini;
 • İş güvenliği ile ilgili yönetim tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılmasını ve iyileştirmeye yönelik önlemlerin belirlenip uygulanmasını.