Yapısal izolasyon

MAURER’in sağladığı Yapısal İzolasyon, konut ve ticari binaları tren, trafik ve diğer bozucu etkilerden kaynaklanan şok, titreşim ve yapı kaynaklı gürültü gibi bozucu etkilerden korur. Bu şekilde sağlanan ve çevresel bozucu etkilerin binaya aktarılabilirliğini en aza indiren izolasyona pasif veya alıcı izolasyon denir. Bu tür izolasyon sayesinde, binanın işlevselliği ve içerisinde sunulan yaşam standardı en üst düzeye çıkarılır.

Dikey ve yatay yöndeki çok düşük sismik uyarımlara ve yatay yöndeki geniş sismik titreşimlere karşı sağlanan yapısal izolasyon, MAURER'in özel yeteneklerinden birisidir. Bu özel izolasyon türünün uygulandığı tipik yapılar arasında araştırma tesisleri, son derece hassas ölçüm sistemlerine sahip hastaneler ve en yüksek hassasiyet seviyesini gerektiren diğer sistemler (örneğin optoelektronik mikroskoplar, yarı iletken teknolojisine sahip çiplerin üretimi için kullanılan ekipmanlar ve lazer tabanlı ölçüm sistemleri) bulunmaktadır. Binanın çevresindeki mikrometre düzeyindeki en küçük titreşimler dahi MAURER izolasyonu ile etkili bir şekilde azaltılır ve bu sayede üretim ve ölçüm işlemleri en yüksek hassasiyetle gerçekleştirilir.

Şiddetli depremlerden kaynaklanan yoğun sismik yanal ivmeler, “Deprem Koruma Sistemleri” başlıklı MAURER broşüründe belirtilen kavisli kayar yüzeyli izolatörler gibi uygun ek izolatörler kullanılarak hafifletilmelidir.

Yaylı Kutular

Ayar frekansları 2.5 Hz'den başlayan izolasyon sistemleri için amortisörlü/amortisörsüz yay kutuları aracılığıyla, dikey ve yatay yöndeki mikrosismik titreşimlere karşı izolasyon sağlar.

 

Binanın çevresindeki mikrometre aralığındaki en küçük titreşimler dahi etkili bir şekilde izole edilir. Bu önlem, üretim faaliyetleri ve ölçümlerin en yüksek kalitede gerçekleştirilmesini sağlar.

Elastomerik Mesnetler

Ayar frekansları 7 Hz'den başlayan izolasyon sistemleri için elastomerik mesnetler vasıtasıyla dikey ve yatay yöndeki mikrosismik titreşimlere karşı izolasyon sağlar.

 

Böylece rüzgâr enerjisi santrallerinin yük taşıyıcı yapısındaki gerilme pikleri (tepe noktaları) etkili bir şekilde azaltılmaktadır.

Merkez İletişim

MAURER SE
Frankfurter Ring 193
80807 Münih
Almanya
Telefon +49. 89. 32394-0
E-posta