Yayınlar

MAURER uzmanları; yapısal mesnetler, genleşme derzleri, sismik cihazlar, titreşim izolasyonu ve titreşim damperleri ürün yelpazesine ilişkin bilimsel konularda özel makaleler yayınlamaktadır. Tüm yayınlarımız Research Gate’de yayınlanmıştır.

 

Adaptif Kablo Damperleri

Adaptif kablo damperlerine ilişkin etkilerinin hibrit test yöntemleri kullanı-larak değerlendirilmesi

Çeşitli geniş açıklıklı kablo desteği köprüleri, titreşim sönümleyicileri tarafından kablo titreşimlerine karşı korunmaktadır. Sönümleme önlemlerinin odak noktası, kabloların yanal salınımlarını azaltmaktır. Titreşimlerin monte edilmiş titreşim sönümleyicisinin etkili yönünde azaltılmasına rağmen, araştırmalar titreşimlerin titreşim emicinin etkili olduğu yönün enlemesine doğru da etkilendiğini göstermiştir. Hibrit/Karma test yöntemlerini kullanarak, bu tarz etkiler Technische Universität München Betonarme Yapıları Anabilim Dalı tarafından gerçek bir araştırma projesi kapsamında ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. [...]

DIN EN 1337'ye Göre Yapısal Mesnetler

DIN EN 1337'ye göre köprü ve binalar için yapısal mesnetler

Almanya'da DIN 4141'e göre mesnet üretimine ilişkin ulusal tasarım kuralları ve bunlarla ilgili ulusal izinler/ruhsatlar, yakın zaman önce tamamen Avrupa Standardı DIN EN 1337’ye göre değiştirilmiştir. Söz konusu kod, köprü ve binalar için yapısal mesnetlerin tasarım ve üretimi ile ilgili gereklilikleri belirler. DIN EN 1337; elastomerik mesnetler, rulmanlı mesnetler, pot mesnetler, mesnetler ve  küresel ve silindirik PTFE mesnetleri kapsar. Teknik özellikleri DIN EN 1337’dekilerden farklı olan DIN EN 1337'nin kapsamı dışındaki modern kayma elemanlarının uygulanması gibi özel uygulamalar, Avrupa Teknik Onayları (European Technical Approvals, ETA) bağlamında kullanılabilir. Yuvarlak mesnetler ve elastomerik mesnetler ile ilgili bu bağlamda yeni kurallar güvenlik gereklilikleri açısından analiz edilip değerlendirilir ve ayrıca DIN EN 1337 revizyonu kapsamında sorgulanıp gözden geçirilmesi gereken diğer öğeler de incelenir. Eski Ulusal Standartlar ve yeni Avrupa Standartları sadece herhangi bir kaldırma kuvveti olmayan mesnetleri için geçerlidir. Yükseltme kuvvetlerinden kaçınmak, özellikle köprülerde kullanılan mesnetler için geçerli olan temel bir tasarım ilkesidir. Bununla birlikte, yükseltme kuvvetlerinin ortaya çıkması bazı nadir ve kötü durumlarda önlenemez. Bu şartlar altında, DIN 4141 ve DIN EN 1337'deki tasarım ve mesnet üretimi için kurallar geçerli olmaz ve tasarım kuralları değiştirilmelidir. Bu durum, hem sıkıştırma hem de yükseltme kuvvetleri için özel olarak geliştirilmiş mesnetlerin tasarlandığı iki örnek vasıtasıyla gösterilmiştir. [...]