Makine İzolasyonu

Makine kaynaklı titreşimlerin MAURER tarafından izolasyonu, makine kuvvetlerinin çevredeki yapılar üzerindeki etkisini, dolayısıyla da çevre yapılarda görülen titreşim ve yapı kaynaklı gürültü seviyelerini önemli ölçüde azaltır. Makine uyarım kuvvetlerinin bina yapısına aktarılabilirliğini en aza indiren izolasyona aktif veya kaynak izolasyonu denir. Kütle dengesizliği ile periyodik, şok ve rasgele uyarımlar gibi farklı kuvvet uyarım türleri bulunmaktadır.

Etkilenen makineler:

Türbin, kömür değirmeni, kırıcı, gaz veya dizel jeneratörler gibi enerji santrallerindeki makineler

  • Dövme çekiçleri veya dövme presleri gibi metal şekillendirme makineleri
  • Endüstriyel kırıcılar, çimento değirmenleri, baskı makineleri, tekstil makineleri veya santrifüjler gibi endüstriyel makineler


MAURER ayrıca nükleer santrallerdeki makine platformları için de onay almıştır.

Yaylı Kutular ve Damperler

Makinelere MAURER’le sağlanan titreşim izolasyonu, titreşimlerin ve yapı kaynaklı gürültünün çevreye yayılmasını asgari düzeye indirir:

 

  • 2.5 Hz ve üzeri ayarlama frekansları olan izolasyon sistemleri için damperler ile birlikte yaylı kutular. Dizel jeneratörlerin ve preslerin neden olduğu titreşimler etkili bir şekilde izole edilir

Elastomerik Mesnetler

Makinelere MAURER’le sağlanan titreşim izolasyonu, titreşimlerin ve yapı kaynaklı gürültünün çevreye yayılmasını asgari düzeye indirir:
 

  • 7 Hz'den itibaren ayarlama frekansları bulunan izolasyon sistemleri için elastomerik mesnetler.


MAURER ayrıca nükleer santrallerdeki makine platformları için de onay almıştır.

Merkez İletişim

MAURER SE
Frankfurter Ring 193
80807 Münih
Almanya
Telefon +49. 89. 32394-0
E-posta