İzolatörler

Sismik koruma açısından en etkili yaklaşım; izolasyon ve enerji dağıtımı kavramları ile ısının enerjiye dönüşümü ve sismik etkilerin azaltılması kavramlarının birleştirilmesidir. MAURER İzolatörleri, yapıların zeminden etkin şekilde izole edilmesini sağlar ve bu sayede ciddi sismik etkilerden kaynaklanan yapısal hasarların önüne geçer. Tasarımları sayesinde MAURER İzolatörleri, dört temel gereksinimi en iyi şekilde karşılayabilirler: dikey yüklerin aktarılması, yatay yer değiştirme özelliği, yatay yeniden merkezleme ve etkin enerji dağıtımı.

Kurşun- Çekirdekli Mesnetleri: MLRB

MAURER Kurşun Çekirdekli Mesnetler (MLRB), konvansiyonel elastomerik mesnetler ile kurşun silindirlerin bir birleşimi olarak tasarlanmış sismik cihazlardır. Elastomerik mesnetler esas olarak destekleme ve yeniden merkezleme işlevini yerine getirirken, kurşun çekirdek ise sismik yüklerde enerjinin etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Bu nedenle histerezis için daha fazla alan gerekir ve yatay tepki kuvveti, bu mesnetlerin sahip oldukları kurşun çekirdek nedeniyle konvansiyonel elastomerik mesnetlere göre daha fazladır. MAURER Kurşun Kauçuk Mesnetler köprü ve binaların inşaatında kullanılır.

Elastomerik Mesnetler: MLDRB ve MHDRB:

İzolatör işlevi gören MAURER Elastomerik Mesnetler, konvansiyonel bir yapısal mesnetlerde bulunan tüm özelliklere de sahiptir. Bu sistemler, yatay yer değiştirmelerde sergiledikleri iyi ve etkin yeniden merkezleme kabiliyetiyle öne çıkar. MAURER Elastomerik Mesnetler, sismik yüklerin oluşması durumunda yapıyı ve temeli izole eder.

 

Mevcut gerekliliklere göre bu mesnetlerin düşük (MLDRB, MAURER Düşük Sönümlemeli Kauçuk Mesnet) ve yüksek sönümlü (MHDRB, MAURER Yüksek Sönümlemeli Kauçuk Mesnet) elastomerik karışımları mevcuttur.

 

Düşük sönümleme sağlayan elastomerik izolatörler, birbirlerinin üzerine yerleştirilmiş ve birbirleriyle çelik saclarla bağlanmış özel elastomer katmanlarından oluşur. Bu izolatörler, elastomerin yüksekliğine ve kayma modülüne göre, dikey yükleri hem dönme hareketleri hem de elastik yeniden merkezleme aracılığıyla yapıdan üzerinden aktarır. İhtiyaca göre kesme modülü 0,6 ila 1,2/mm² arasında ayarlanabilir.

 

Yüksek sönümleme sağlayan elastomerik izolatörler, sönümleme özellikleri yüksek bir elastomere sahiptir. Yüksek Sönümleme Kauçuğu, elastomer molekülü ve dolgu maddesi arasında daha geniş bir temas yüzeyi sunar, bu sayede de sönümleme oranını %10 ila % 20 düzeyinde artırarak daha yüksek miktarda histerezis oluşturur.

Kayma Esaslı İzolatör:

MAURER Kayma Esaslı İzolatörler, özel enerji dağıtım özelliklerine sahip yapısal mesnetlerdir. MSM® kayma malzemesinin hem yağlanmış hem de yağlanmamış türlerini kullanarak, bu izolatörlerde çok farklı sürtünme katsayıları belirleyebilirsiniz. Böylece kullanılan kayma esaslı bir mesnet için gereksinimler standartlara uyum sağlayarak karşılanır.

Kayar Sarkaç Tipi İzolatörlerden farklı olarak, kayma esaslı yüzey izolatörleri yeniden merkezleme yapamazlar. Dolayısıyla sismik izolatör olarak işlevlerini yerine getirebilmeleri için, MARTI gibi yeniden merkezleme unsurlarıyla donatılmış sistemlerle birlikte kullanılmaları gerekir.

MAURER Kayma Esaslı İzolatörler ve Salınım Yapan Kayıcı Mesnetler,  bina ve köprü yapılarında, ideal olarak başka bir yeniden merkezleme cihazı ile birlikte kullanılmalıdır.

Yeniden merkezleme yapmayan bu Kayar İzolatörler,  yatay yer değiştirmelere müsaade eden düz bir kayma yüzeye sahiptir. Enerji dağıtımı, MSM® ile paslanmaz çelik kayma tabakası arasındaki sürtünme ile gerçekleşir.

Kayar Sarkaç Tipi İzolatör:

MAURER Kayar Sarkaç Tipi  İzolatör,  küresel bir mesnetin tüm öne çıkan özelliklerini sunar. Yeniden merkezleme işlevi, sarkaç prensibini izleyen kavisli bir ana kayma yüzeyi ile sağlanır. Enerji, kayma yüzeyindeki sürtünme ile dağılır. MSM® kayma malzemesinin yağlanmış ve yağlanmamış türlerini kullanarak, %1 ila %7 arasında değişen geniş bir sürtünme katsayısı yelpazesi uygulayabilir ve kayma esaslı mesnetlerin ihtiyaçlarını standartlara göre karşılayabilirsiniz.

Sürtünme katsayılarını, sarkaç yarıçapını ve mesnet hareketini değiştirerek, Kayma Esaslı İzolasyon Sarkaçları ilgili şartnamelere göre farklı şekillerde tasarlanabilir. 250 MN ve üzeri dikey yükler, 25.000 ton kütleye eşit bir kayar sarkaç tipi izolatör  ile aktarılabilir.

MAURER Kayar Sarkaç Tipi İzolatörleri hiç bakım gerektirmez ve 100 yılı aşan bir hizmet ömrüne sahiptir. Bir deprem olduğunda MAURER Kayar Sarkaç Tipi İzolatörleri ,  kırılma etkisi olmadan derhal aktive edilir (statik sürtünmesinin dinamik sürtünmesinden daha fazla olması sayesinde).

Daha da yüksek seviyelerde sönümleme sağlamak için Kayar Sarkaç Tipi İzolatörler MAURER Hidrolik Damperleri veya MAURER Histerezis Damperleri gibi ek yatay damperlerle birleştirilerek kullanılabilir.

İçbükey bir kayma plakasına sahip olan Kayar Sarkaç Tipi İzolatörler, aynı zamanda bir sarkaç gibi hareket eder ve kinetik enerjinin bir kısmı potansiyel enerjiye dönüştürür. Bu potansiyel enerjinin depolanması, izolatörün kendisini yeniden merkezlemesine imkan tanır.


SIP®-D izolatörler kullanıldığında puk, aynı çapa sahip ve birbirlerine simetrik iki dışbükey mesnet plakası arasında hareket eder. Bu özellik, basit Kayar Sarkaç Tipi İzolatörlere  (SIP®) göre sistemin yer değiştirme kapasitesini iki katına çıkarır. Aynı şekilde, bu sistemi kullanarak belli bir seviyedeki yer değiştirme hareketi için kullanılması gereken mesnet büyüklüğü de önemli ölçüde azaltılabilir.


  • Ayarlanabilir minimum taban kesme kuvveti sayesinde sistem, izolatörün azalmış yer değiştirme kapasitesine sahip olduğu koşullar altında yapının taban kesme kuvvetini en aza indirir.

MAURER Adaptif Kayar Sarkaç Tipi İzolatör (SIP®-Adaptif), mafsallı kayma elemanına sahip yeni bir tür adaptif ve çift kavisli kayar izolatördür. Kuru kayma yüzeyinin efektif yarıçapı ile sürtünme katsayısı, Tasarıma Esas Teşkil Eden Depremin zeminde yarattığı sarsıntı seviyesinde maksimum düzeyde yapısal izolasyon sağlayacak şekilde tasarlanır, yağlanmış kayma yüzeyi ise zeminde çok düşük seviyedeki sarsıntılarda dahi yüksek yapısal izolasyon sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. MAURER SIP®-Adaptif sisteminin hem doğrusal olmayan hem de karmaşık bir dinamiğe sahip olması sebebiyle, her iki kayma yüzeyi için etkin yarıçap ve sürtünme katsayısı açısından optimal tasarım, model tabanlı doğrusal olmayan bir dinamik simülasyon aracılığıyla elde edilir. Söz konusu mühendislik hizmeti MAURER tarafından verilir.