Titreşim Sönümleyicileri

İnce veya çıkıntılı yapıları ve yaklaşık %1 düzeyindeki düşük doğal sönümleme oranları sebebiyle yapılar; trafik yükü, yayalar ve depremlerin neden olduğu titreşimlerden etkilenebilir. İlave sönümleme önlemleri olmadan, aşağıda sıralanan sorunlar ortaya çıkabilir:
 

  • Rüzgâr yükleme mekanizmaları yüksek binalarda rezonans ve dolayısıyla büyük genlik salınımlarına neden olabilir, bu da konforu düzeyini (deniz tutması gibi) önemli ölçüde azalatarak binanın kullanımını sınırlayabilir.
  • Deprem uyarımından sonra yüksek binaların serbest titreşimleri düşük döngü yorgunluğuna neden olabilir.
  • Köprülerdeki bükülme ve burkulma salınımları ile düz titreşimler, büyük genliğe ve dolayısıyla güverte yapısını (Tacoma Narrows Köprüsünde olduğu gibi) tahrip edebilecek düzeyde tehlikeli rezonans titreşimlerine (Volgograd Köprüsü) yol açar.
  • Stadyumlarda, zeminlerde ve yayalara yönelik köprülerinde ortaya çıkan insan kaynaklı titreşimler, kabul edilebilir maksimum değerlerin (Millennium Köprüsü) üzerinde titreşim genliklerine neden olabilir.
     

MAURER, tüm titreşim problemleri için optimum bir titreşim sönümleyicisi sunmaktadır. MAURER Titreşim Sönümleyicileri; yapıları kişilerden, trafikten, makinelerden, rüzgârdan, yağmurdan veya depremlerden kaynaklanan zarar verici titreşimlere karşı korur. Her yapı için ayrı ayrı tasarlanmışlardır. MAURER Titreşim Sönümleyicileri köprüleri, çelik bacaları, yüksek binaları, stadyumları ve ayrıca sanat eserlerini korur.

Merkez İletişim

MAURER SE
Frankfurter Ring 193
80807 Münih
Almanya
Telefon +49. 89. 32394-0
E-posta