Engelleme Sistemleri

Sismik koruma için kullanılan bir diğer geleneksel yöntem ise, yapıyı yatay engelleme sistemleri ile güçlendirmektir. Yapının güçlendirilmesi sayesinde sismik kaynaklı yükler ve enerji, yapının olabildiğince fazla noktasına daha eşit bir şekilde dağıtılır. Böylece, yapının farklı noktalarında büyük miktarda enerji birikmesinin önüne geçilir. Güçlendirme işlemi için sunduğumuz cihazlar aşağıdaki şekildedir:

  • Kalıcı Engelleyici: HK, HKE
  • Şok İletim Üniteleri: MSTU
  • Yük sınırlamalı şok aktarıcısı: MSTL

Kalıcı Engelleyiciler

En basit sismik aygıt türü olan kalıcı kilitleme aygıtları, farklı tasarımlarla mevcuttur. Bu cihazlar için standardizasyon zordur, çünkü her proje için önemli farklılıklar gösteren gereksinimler söz konusudur. Bu nedenle kalıcı engelleme sistemleri, müşterilerin isteğine göre projeye özgü bir şekilde geliştirilmektedir. Yapıyı yatay olarak x ve y yönünde tutarlar (HK) veya bu iki yönden birine kılavuzluk ederler (HKE).

Şok Aktarım Üniteleri: MSTU

MAURER Şok Aktarım Üniteleri, gerginlik seviyesi normal olan binalarda trafik veya iklimsel dalgalanmalardan kaynaklı yavaş bağıl hareketlere (<0.1 mm/s) imkan verir. Sadece şok yükü durumunda, MSTU'lar yatay yer değiştirmeleri engelleyen bir kilitleme aygıtı işlevini görür. Kilitleme hızı olarak da adlandırılan etkinleştirme hızı, genel olarak 0,1 ile 1,5 mm/sn arasındadır, ancak bazı özel durumlarda bu değer 5 mm/sn'ye kadar çıkabilir.

Yük Sınırlayıcılı Şok Aktarıcısı: MSTL

Yük Sınırlayıcılı Şok Aktarıcı Üniteler, gerginlik seviyesi normal olan bina yapılarında trafik veya iklimsel dalgalanmalardan kaynaklanan bağıl hareketlere izin verir. Sadece şok yükü durumunda bu üniteler, önceden tanımlanmış belirli bir yük limitine kadar yatay yer değiştirmeleri engelleyen bir kilitleme aygıtı işlevini görür.

MSTL’nin kullanımı, EN 15129 standardına göre klasik MSTU'lara kıyasla tasarım kuvvetinde %26’lık bir azalma sağlar. MSTL'lerde seri veya paralel olarak bağlanan ünitelerin aynı anda ve eşit şekilde yüklenmesi sağlanır. Bu özellik sayesinde ve MSTU'ların aksine, bu ünitelerin ve genel olarak yapının yük taşıma kapasitesi artar.