Genleşme Derzleri

Sıcaklık ve trafik yükündeki değişiklikler, büyük köprülerin uzunluğunda metrelerle ifade edilebilecek kadar büyük değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle köprü uçları, genişleyebilen ve daralabilecek “karayolu genleşme derzi” ile donatılır. Bu amaç doğrultusunda farklı tasarımlar geliştirilmiştir.