İzleme

MAURER İzleme Sistemleri; ürün ve yapısal izleme için özel olarak tasarlanmış ve yapı üzerindeki trafik, sıcaklık, deprem ve rüzgâr kaynaklı etkileri sürekli olarak tespit eden izleme sistemleridir. Tüm MAURER ürünleri, müşteriye özel tasarlanmış MAURER İzleme Sistemleri ile donatılabilir. Özel bir özellik, sensörlerin bileşen ve yapıya ayrı ayrı adapte edilmesi ve MAURER ürününe entegre edilmesidir. Bu tür aletlerle donatılmış ürünler, bir laboratuvarda veya bir yapıya kurulduktan sonra, önceden belirlenmiş belli bir yük veya deformasyonla kalibre edilir ve sonrasında bir kalibrasyon sertifikası ile teslim edilir. Bu sayede hassas ölçümler yapabilen sağlam ve dayanıklı sensörler elde edilir.

İster otomatik veri değerlendirme ve internet tabanlı iletişim aracılığıyla sürekli izleme yapın, ister bileşenlere doğrudan erişerek veya Bluetooth ve WLAN üzerinden yerel kablosuz veri iletimi yaparak belli aralıklarla ölçümlerinizi yapın... Her türlü ürün için, verilerin toplanması ve işlenmesi için özel olarak tasarlanmış ve ilgili yapı ve uygulamaya bire bir uyan yazılım ve donanım sistemleri mevcuttur. Aşağıdaki seviyeler mevcuttur:

 • Temel: Yerel radyo ağı üzerinden, bileşene doğrudan veya dolaylı erişimi olan periyodik ölçümler için
 • Gelişmiş: Düzenli değerlendirme ile sürekli ölçümler için, sistem arızası durumunda uyarı mesajlarını (SMS veya e-posta) görüntüleme
 • Uzman: Sürekli ölçüm ve sonuçların gerçek zamanlı olarak otomatik değerlendirilmesi ve iletimi için


Yapının işletmecisi için fayda ve katma değer

 • Bileşenlerin ve yapının durumunu ve işlevselliğini değerlendirmek amacıyla insanlar ve yapı arasında bir arayüz aracılığıyla yapısal izleme
 • Operatörlere otomatik uyarı mesajları
 • Yapısal muayenenin ek bilgilerle desteklenmesi
 • Öngörücü ve etkin bakım için araçlar

Ürün İzleme

MAURER İzleme Sistemleri MAURER ürünlerini izleyerek işlevselliklerini kontrol eder ve üzerlerinde oluşan aşınma ve hasarları tespit eder.

Köprü mesnetlerinin aşağıdakilerin tespiti ile izlenir:

 • Kayma yolu
 • Kayma boşluğu
 • Sırasıyla deformasyon veya eğrilme


Kayar mesnetler için, kayma aralığının yüksekliği kayma malzemesinin üzerindeki yük miktarı için doğrudan bir gösterge niteliğindedir. Bir eşik değeri aşıldığı zaman operatöre bir uyarı mesajı iletilecektir. Kayma yolu, taşıma kapasitesinin kullanılmasına yönelik bir göstergedir ve biriken kayma yolu aynı zamanda kayma malzemesi üzerindeki yük miktarı için bir gösterge niteliğindedir. Kayma boşluğu ile birlikte biriken kayma yolunun sürekli olarak izlenip tespit edilmesi hem hizmet ömrünün tahminini hem de yapısal bakım yönetiminin ekonomik ve verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlar.


Elastomerik mesnetler ve pot mesnetleri için burkulmanın, deformasyonun ve eğilmenin izlenmesi, mesnetin kullanımı açısından önemlidir. Sıcaklık etkilerine göre ayarlanan sertlik-sağlamlık düzeyindeki değişikliklerin izlenmesi sayesinde mesnetin durumu, hizmet ömrü ve olası mesnet hasarları tespit edilir.

Genleşme derzlerinin/karayolu genleşme derzlerinin izlenmesi, aşağıdakilerin tespit edilmesiyle gerçekleştirilir:

 • Yapısal boşluk
 • Lameller arasındaki aralık mesafesi
 • Genleşme derzinin titreşime davranışı


Tek profil ve modüler genleşme derzlerinin yanı sıra parmak tip derzler için yük, nispi (uzunlamasına ve enine) ve birikmiş yapısal boşluklar aracılığıyla belirlenir. İşlevsellik, ayrı lameller arasındaki aralık mesafeleri gözlemlenerek izlenir. Titreşim davranışının belirlenmesi, hasarların erken bir aşamada belirlenmesine imkân tanır.


Sismik izolatörlerin izlenmesi, aşağıdakilerin tespit edilmesiyle gerçekleştirilir:

 • Deformasyon ve eğrilme
 • Yer Değiştirme


Bileşene entegre edilen sensörlerin yanı sıra, depremleri açıkça tanımlayabilmek ve izolatörün tepkisini yüksek bir örnekleme hızıyla geçici olarak ölçebilmek için ölçüm sistemine bir sismograf entegre edilmelidir. İzolatörlerin kullanımı ve yükü izlenir.


Hidrolik sismik damperlerin ve kablo damperlerinin izlenmesi, aşağıdakilerin tespit edilmesiyle gerçekleştirilir:

 • Pistondaki yağ basıncı ve piston yer değiştirmesi

Ayarlanmış kütle damperlerinin izlenmesi aşağıdakilerin tespit edilmesiyle gerçekleştirilir:

 • TMD ve yapı arasındaki nispi hareketler ile yapısal titreşimler


Genel olarak, sıcaklık etkilerinin ölçüm sonuçlarını doğru ayarlayabilmek için ürün izleme ile yapısal veya ortam sıcaklığı ölçümünün birleştirilmesi önerilir.

Yapısal İzleme

MAURER İzleme Sistemleri, yapıların davranışı ve durumu hakkında bilgi sağlar. Özellikle yük ölçümü yapılan yuvarlak mesnetler ile birlikte translasyon ve rotasyonların ölçüm ağırlık, sertlik ve ısıl davranışı hakkında veri sağlar. Ağırlık, mesnet bükülme ve köprü sağlamlığının sabit değerlerindeki değişimler, köprüde bir sistem değişikliğinin gerçekleştiğine dair gösterge niteliğindedir (örneğin inşaat önlemleri, direklerin yerleştirilmesi veya ön gerilim çeliğinin kuvvet aktarımındaki değişiklikler aracılığıyla).

Etki İzleme

MAURER İzleme Sistemleri ayrıca, yüksek frekanslı sinyallerin ölçüm sinyallerini yakalarken ve bunları karmaşık algoritmalar ile değerlendirirken etkiler hakkında da bilgi sağlar.

 

 • Yapı üzerindeki sismik etkiler
 • Yük ölçümüyle birlikte köprü mesnet sistemi üzerinden trafiğin tespiti (köprü mesnet sistemi çeşitli mesnetlerle donatılmıştır ve genleşme derzinde trafik tespit sistemiyle birlikte kullanılabilir).
 • Aletlerle donatılmış genleşme derzi üzerinden trafik sınıflandırması ve eksenel yük tespiti

Merkez İletişim

MAURER SE
Frankfurter Ring 193
80807 Münih
Almanya
Telefon +49. 89. 32394-0
E-posta